Hållbart uttag

Resultaten från lekfiskfällan i Nydala visar att antalet uppvandrande laxhonor frekvent underskred Conservation limit under perioden 1956 till 1980, d v s tills kalkningen startade. Fiskfällorna har gett ett underlag för att beräkna en s.k. Conservation Limit, CL (säker biologisk nivå) för laxen. Med kunskap om antalet uppvandrande lekfisk erhålls proportionen mellan lekfisk och smolt.

Nedan visas antalet fångade fiskar baserat på fångstrapporter i kombination med data från fiskräknare. Den gröna linjen visar Conservation Limit (CL). Fångster av Lax är inrapporterad av sportfisket i Falkenbergs Laxfiske, Ätrans Nedre FVOF och Högvadsåns Nedre FVOF. Fångstdata från de av fiskeklubbarna arrenderade delarna av systemet ingår ej i detta underlag.

Antal laxar per dag år 2024 (Akumulerat)


Antal laxar, Månadsvis år 2024


©2024 Fiskevårdsteknik i Sverige AB. Datakälla uppvandrande fisk: www.fiskdata.se ©2024 iFiske / Jighead AB. Datakälla fångstrapporter: www.iFiske.se