Hågvadsån

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Lia till mynningen i Ätran och fiske är möjligt på tre olika sträckor.

Område Nydala: Endast flugfiske är tillåtet nedströms Nydala kvarn. Spinnfiske och mete är förbjudet på denna sträcka. Alla fiskesätt är tillåtet uppströms Nydala kvarn. Allt fiske är förbjudet på piren efter 1/8.
54

Område Kogstorp: Fiske är tillåtet mellan kraftledningen 500 m uppströms träbron och 100 meter norr om stenbron vid Boarp. Kortfiske tillåtet endast på åns västra sida.

Område Ullared: Fiske är tillåtet mellan Vägbron i Ullared (väg 154) och fram till där skogen börjar söder om Barkhult.

Fiskekort

Fiskeregler