Förvaltningsindelning

Förvaltningsindelning i Ätran och Högvadsån. Svart färg avser Falkenbergs laxfiske, blå färg avser Ätrans nedre fiskevårdsområde, röd färg avser vatten som arrenderas av Hallands sportfiskeklubb och Borås sportfiskeklubb samt grön färg avser Högvadsåns nedre fiskevårdsområde. Observera att Falkenbergs laxfiske ingår i Ätran nedre fiskevårdsområde.