Uppvandrande lax

En adaptiv förvaltning av laxbeståndet möjliggörs genom att med en elektronisk är på plats för att följa uppvandringen av lax. Sedan 2001 har uppvandringen av lax i Ätran även följts vid Herting. Inom ramen för kontrollprogrammet för den nya fiskvandringsvägen som färdigställdes 2014 har en fiskräknare suttit monterad i den övre passagen.

Ätran har fördelen av att i dagsläget ha två fiskräknare för uppvandrande fisk, vid Herting i Ätran och vid Nydala i Högvadsån. Fiskräknaren vid Herting ingår emellertid i det kontrollprogram som beslutades vid omprövningen av Hertings kraftverk (Mark- och miljödomstolen, 2012).


©2024 Fiskevårdsteknik i Sverige AB. Datakälla: www.fiskdata.se