Fångstrapporter

Fångster av Lax inrapporterad av sportfisket i Falkenbergs Laxfiske, Ätrans Nedre FVOF och Högvadsåns Nedre FVOF.
Visa:
 Inga rapporter för 2023…