Ätran Vessigebron-Ätraforsdammen

Fisket i denna del av ätran som arrenderas av Hallands sportfiskeklubb och Borås sportfiskeklubb

Ätrans nedre FVO och Högvadsån FVO har förordnade tillsynspersoner som verkar inom respektive fiskevårds-områdes sträcka.

Fiskekort

Fisket upplåts till respektive klubbs medlemmar.

Fiskeregler

Se klubbarnas föreskrifter och hemsidor för information.