Om oss

Denna hemsida har tagits fram av Ätrans nedre FVO med stöd av Lokal Ledd uteveckling i Halland och finansiering av den Europeiska havs- och fiskerifonden.

Innehållet på hemsidan baseras på en utvecklings- och förvaltningsplan som beställts av Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.

Vår föreningen förvaltar fisket från Vessigebro till mynningen i havet i Ätran.

Fiskevårdsplanen har tagits fram som ett projekt via Lokalt ledd utveckling i Halland och finansierats av Europeiska havs- och fiskerifonden, på uppdrag av oss i föreningen. Arbetet med att ta fram planen har varit omfattande och har utförts av Fredrik Nöbelin och Anna Thorstensson på Huskvarna Ekologi.

Vi ser att vi i vår roll kan bidra till att uppnå vissa av de globalt uppsatta målen för en hållbar utveckling, men inser samtidigt att vi inte ensamt bär ansvar och kan inte göra allt på egenhand.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Johan Bengtsson
Tel. 073- 866 13 33
E post: johan.bengtsson2@falkenberg.se