Falkenbergs laxfiske

I Ätrans nedre fiskevårdsområdes stadgar anges att Falkenbergs kommun äger rätt att arrendera ut sin fiskerätt på sträcken nedströms Hertings kraftverk. Fisket nedströms Hertings kraftverk drivs därför av Falkenbergs Laxfiske.

Fiskeområdet sträcker sig från övre gräns i Hertingforsen till nedre gräns i Hålan och är uppdelat i tre sträckor. Fiskeområdet är ca två km långt.

Laxbron-Tullbron är ett klassiskt flug- och spinnfiskevatten som även innefattar de mer strömsatta partierna Garvareforsen och Vallforsen. Sträckan är indelad i åtta pooler.

Sedan 2018 erbjuds ett spännande fiske i Hertingforsen där enbart catch and release-fiske är tillåtet och bara två fiskande personer om dagen.

Hålan är ett området som sträcker sig från ca 150 meter nedströms Tullbron efter Vallforsen och en bit nedanför Söderbron. Fisket från kajen är mycket lättillgängligt.

Förutom dessa tre områden finns det det fler spännande platser att upptäcka om du vill fiska efter lax och havsöring.

Fiskekort

Fiskeregler