Ätrans Nedre FVO

Fiskevårdsområdet omfattar Ätrans huvudfåra på sträckan mellan mynningen i Kattegatt till bron i Vessigebro.

Övre delen av sträckan, från bron i Vessigebro till en gränsmarkering ca 400 meter nedströms, är utpekat som ett område endast för lax och havsöringsfiske. Mellan gränsmarkeringen och gamla E6-bron är fiske tillåtet efter samtliga arter. På sträckan mellan gamla E6-bron och Hertings kraftstation råder fiskeförbud. Nedre delen av fiskevårdsområdet, från Hertingforsen och nedströms, arrenderas av Falkenbergs kommun. Fiskekort på denna sträcka säljs av Falkenbergs Laxfiske.

Fiskekort

Fiskeregler