Status

Vår aktuella självskattning av status för Ätran inom de viktigaste åtgärdsområdena. 
Senast uppdaterad: 2020-02-02 

Adaptiv Förvaltning

 • Ny organisations struktur
 • Samarbete med övrig intressenter
 • Bildande av fiskevårdsområde för Ätran

Läs mer…

Fångstrapportering

 • Digital fångstrapportering
 • Invägningsstation
 • Fångst per ansträngning
 • Rapportering av återinsatt fisk
 • Utestängning vid misskötsamhet

Läs mer…

Fiskeregler

 • Regler förenade med laxplomber
 • Temperaturstyrt fiske
 • Vadningsförbud
 • Kontrollavgift

Läs mer…

Fisketillsyn

 

 • Tillsynsschema för tillsynsgrupper
 • Tillsyn i hela Ätran och Högvadsån
 • Utbildning för fiskerättsägare

Läs mer…

Datainsamling

 • Fiskräkning vid Herting
 • Årliga elprovfisken
 • Studier av laxens utbredning
 • Temperaturmätning
 • Inventering av havsnejonöga och flodpärlmussla

Läs mer…

Fiskevårdsåtgärder

 • Vandringshinder
 • Rehabilitering av påverkade sträckor
 • Etablering av kantzoner
 • åtgärd av diken

Läs mer…

Kartläggning av vattendrag

 • Vattendragkartering
 • Specialstudie nedströms Herting
 • Specialstudie lek- och uppväxtmiljöer för havsnejonöga

Läs mer…

övriga åtgärder

 • Information om SVA´s portal för rapport om sjuk fisk
 • Vattendrags vandringar
 • Åtgärda förekomst av invasiva arter
 • Information i samband med åtgärder
 • Information om hantering av fiske vid återutsättning
 • Utbildning

Läs mer…

Uppvandring, Uttag, Grilse, C&R

Imperdiet aliquet est vel nulla turpis eu consequat ullamcorper a egestas suspendisse faucibus eu velit, phasellus pulvinar lorem et libero et tortor, sapien nulla.